ต้องการความช่วยเหลือ? โทร. +66 (2) 291 5631(Auto 6 Lines)

สารกำจัดแมลง

อะบาเม็กติน 1.8% EC

Other Names : Avermectin

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

คลอร์ไพริฟอส 40% EC

Other Names : Organophophate

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

คลอร์ไพริฟอส 50%+ไซเพอร์เมทริน 5% EC

Other Names : Pyrethroid

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

ไซเพอร์เมทริน 35% EC

Other Names : Pyrethroid

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

ไดฟลูเบนซูรอน 25% WP

Other Names : Benzoylurea

Packing : 20 Kgs./Drum


More

อีไทออน 50% EC

Other Names : Organophosphate

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

ฟิโพรนิล 5% SC

Other Names : Fiprole

Packing : 250 Ltrs./Drum


More

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC

Other Names : Pyrethroid

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

สารกำจัดวัชพืช

อะทราซีน 90% WG

Other Names : 1,3,5-triazine

Packing : 20,25 Kgs./Bag


More

อะมีทรีน 80% WP

Other Names : 1,3,5-triazine

Packing : 20,25 Kgs./Bag


More

อะมีทรีน 80% WG

Other Names : 1,3,5-triazine

Packing : 20,25 Kgs./Bag


More

บิวทาคลอร์ 60% EW

Other Names : Chloroacetamide

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

ไดยูรอน 80% SC

Other Names : Urea

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล 6.9% EW.

Other Names : Aryloxyphenoxypropionate

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% SL

Other Names : Glycine derivative

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

เฮกซาซิโนน 25% SL

Other Names : Triazinone

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

พาราควอต ไดคลอไรด์ 27.6% SL

Other Names : Bipyridylium

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

เพนดิเมทาลิน 33% EC

Other Names : Dinitroaniline

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

เพรทิลาคลอร์ 30% EC

Other Names : Chloroacetamide

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 10% WP

Other Names : Sulfonylurea

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

ควินคลอแรก 25% SC

Other Names : Quinolinecarboxylic acid

Packing : 250 Ltrs./Drum


More

ควินคลอแรก 50% WP

Other Names : Quinolinecarboxylic acid

Packing : 25 Kgs./Bag


More

2,4 ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม 84% SL

Other Names : Phenoxycarboxylic acid

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

Fungicide

คาร์เบนดาซิม 50% WP

Other Names : Benzimidazole

Packing : 250 Kgs./Drum


More

คาร์เบนดาซิม 50% SC

Other Names : Benzimidazole

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

ไอโซโพรไทโอเลน 41.76% EC

Other Names : Dithiolane

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

โพรพิโคนาโซล 25% EC

Other Names : Triazole

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

วาลิดามัยซิน 3% SL

Other Names : Antibiotic

Packing : 200 Ltrs./Drum


More

ไพริดาเบน 20% WP

Other Names : Pyridazinone

Packing : 20 Kgs./Carton


More